Virtualment, estem de canvis.
Realment, continuem fent streamings, realitzacions en directe i audiovisuals.
Ens trobaràs a laminimedia@gmail.com

Virtualmente, estamos de mudanza.
Realmente, continuamos haciendo streamings, realizaciones en directo y audiovisuales.
Contáctanos en laminimedia@gmail.com